Průzkum mezi překladateli do češtiny 2012

Tento průzkum je určen pro překladatele komerčních (firemních) materiálů (včetně lokalizace softwaru) z cizího jazyka DO ČEŠTINY. Netýká se překladatelů krásné literatury a není určen pro překladatele, kteří překládají pouze z češtiny. Cílem je zjistit, zda a jak se zkušenosti, obory a kombinace projevují ve výši sazeb, ale výsledky průzkumu mohou poskytnout i jiné zajímavé informace. Průzkum neslouží k žádným marketingovým ani jiným účelům, jedná se o nezávislou aktivitu autora dotazníku. Odkaz na průzkum šiřte dál, jak uznáte za vhodné. Povinné jsou pouze otázky (pět) označené hvězdičkou, ostatní můžete vynechat - ale samozřejmě na čím větší počet otázek odpovíte, tím lépe. U otázek s "kolečky" lze zvolit pouze jednu odpověď, u otázek se "čtverečky" více. Autorovi dotazníku nejsou známy žádné identifikační údaje respondentů, pouze čas vyplnění. Autora dotazníku můžete v případě dotazů či nejasností kontaktovat na adrese tomas.mosler (a) centrum (tečka) cz Ukončení průzkumu bude oznámeno a přehled výsledků prezentován stejným způsobem, jakým bylo oznámeno zveřejnění. Děkuji za účast v průzkumu.  
*Povinné pole
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.