Dávkové vkládání nedělitelných mezer za krátké předložky v programu Trados Studio

V mnoha textech překládaných do češtiny je vzhledem k pravidlům české typografie nutné dbát na to, aby po krátkých předložkách k, o, s, u, v, z (případně i po spojkách a a i), mezi čísly a jednotkami (např. 10 kg) a v některých dalších případech následovala pevná mezera (také označována nedělitelná, nezlomitelná, tvrdá). V tomto článku si ukážeme, jak lze pomocí regulárních výrazů dávkově nahradit normální mezery nedělitelnými v aplikaci SDL Trados Studio. Read More