English–Czech Translator

Tomas Mosler. Translating your worlds.

By

Dávkové vkládání nedělitelných mezer za krátké předložky v programu Trados Studio

V mnoha textech překládaných do češtiny je vzhledem k pravidlům české typografie nutné dbát na to, aby po krátkých předložkách k, o, s, u, v, z (případně i po spojkách a a i), mezi čísly a jednotkami (např. 10 kg) a v některých dalších případech následovala pevná mezera (také označována nedělitelná, nezlomitelná, tvrdá). V tomto článku si ukážeme, jak lze pomocí regulárních výrazů dávkově nahradit normální mezery nedělitelnými v aplikaci SDL Trados Studio. (Platí pro Studio 2014 a 2011, ve verzi 2009 by to ale předpokládám mělo fungovat rovněž.)

1) Otevřeme dokument (případně sloučené dokumenty), ve kterém chceme provést změny.

mezery_pred_zmenou

Trados Studio – běžné mezery

2) Pomocí klávesové zkratky (standardně Ctrl+H) otevřeme dialogové okno Find and Replace.

3) Do řádku Find what napíšeme/zkopírujeme následující (nejdříve upravíme mezery za předložkami psanými malými písmeny, tedy jinde než na začátku věty):
(\s[o|u|s|v|z|k])(\s)

4) Do řádku Replace with napíšeme následující:
$1
(Pozor, za znakem “1” musí být vložena pevná mezera, tu zadáte kombinací kláves ALT+0160.)

5) V části Find options zaškrtneme políčko Match Case a políčko Use, pod kterým vybereme z rozevírací nabídky možnost Regular expressions.

6) Následně jednou klikneme na tlačítko Replace, aby se objevila první upravovaná část textu – bude označena červeným rámečkem. (Bez tohoto kroku by k nahrazení nedošlo, je nutné nejdříve “aktivovat” text, ve kterém chceme provést změny.)

mezery_nastaveni

Trados Studio – nastavení náhrady běžných mezer za nedělitelné mezery

7) Poté klikneme na tlačítko Replace All.

8) Nyní budeme nahrazovat mezery za předložkami na začátku vět; v dialogovém okně Find and Replace do řádku Find what napíšeme/zkopírujeme následující:
([O|U|S|V|Z|K])(\s)

9) Do řádku Replace with napíšeme následující:
$1
(Za znakem “1” musí být vložena pevná mezera, tu zadáte kombinací kláves ALT+0160.)

10) V části Find options zaškrtneme políčko Match Case, Match Whole Word (jinak by pevné mezery vznikly nejen např. za “O”, ale i za “AUTO” apod.) a políčko Use, pod kterým vybereme z rozevírací nabídky možnost Regular expressions. (Program by si měl část nastavení pamatovat z minula.)

11) Následně jednou klikneme na tlačítko Replace, aby se objevila první upravovaná část textu – bude označena červeným rámečkem. (Bez tohoto kroku by k nahrazení nedošlo, je nutné nejdříve “aktivovat” text, ve kterém chceme provést změny.)

12) Poté klikneme na tlačítko Replace All.

13) Zkontrolujeme výsledek v dokumentu (pokud jsme tak ještě neučinili, je nutné kliknout v nabídce Home v části Formatting na tlačítko , čímž se v textu zobrazí znaky představující mezery). Nedělitelné mezery jsou znázorněny malým kroužkem, běžné mezery malou tečkou.

mezery_po_zmene

Trados Studio – vložené nedělitelné mezery

V případě, že jsou v textu krátké předložky v pasážích psaných velkými písmeny (např. názvy kapitol) jinde než na začátku, postupujeme dle bodů 2 až 7 výše, pouze místo (\s[o|u|s|v|z|k])(\s) použijeme (\s[O|U|S|V|Z|K])(\s).

Při práci na dalších projektech už jen stačí vybrat z rozevírací nabídky v části Find what požadované nastavení předložek, není zapotřebí zadávat definici znovu.

Tímto jsme se seznámili s jedinou funkční výhodou, kterou má Trados Studio oproti MemoQ. :)

Share on LinkedInShare on TwitterShare via email

One Response to Dávkové vkládání nedělitelných mezer za krátké předložky v programu Trados Studio

  1. Erika Lichtenbergová says:

    Dobrý den,

    nevím, jak je článek starý, ale v MemoQ už funguje tento postup též.
    Zdravím a děkuji za usnadnění práce v CAT nástroji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *